Laga befogenhet : polisens rätt att använda våld

Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.