On Evil Twins and Their Absent Friends

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Kunskap om intermetalliska föreningar och legeringar är avgörande för tekniksprång. Den senaste av dessa, den så kallade digitala revolutionen, började perioden för informationsåldern som kännetecknas av snabb informationsöverföring. Den ständiga utvecklingen av snabbare och mindre elektroniska apparater kommer med nackdelen av ökade mängder avfall, vilket innebär produkter som används för att genom avancerad teknik. Föga förvånande, inte alla delar av en elektronisk anordning är återvinningsbara, och vissa av de intermetalliska föreningarna och legeringar är i själva verket skadlig för miljön. Av denna anledning förbud och restriktioner för farligt material i elektroniska apparater har satts i lagstiftningen i vissa länder under de senaste tio åren, även i Europeiska unionen. Den direkta följden av dessa regler är att ersätta de drabbade metaller nya tvärvetenskapliga forskningsfält med andra skapas som traditionella material som bly i lödtenn är inte tillåtna längre. Den här presenterade avhandling riktar sig inte att finna nya löda eller halvledarmaterial. Tanken bakom är att hitta och karakterisera intermetalliska föreningar som bildas när metall-metallkontakter är närvarande i elektroniska enheter. Förutom kemiska karakteriseringstekniker användes kristallografiska metoder såsom röntgendiffraktion för att bestämma kristallstrukturer hos de nya föreningarna. Detta är av särskild betydelse för tekniska tillämpningar som egenskaperna hos varje given intermetallisk förening varken kan förstås eller förutspås utan kunskap om dess kristallstruktur.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)