Supratentorial astrocytomas grades III and IV in adult patients : a prospective study of incidence, survival, quality of survival (Karnofsky rating), terminal course of the disease and prognostic factors

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Bo J. Spännare; Uppsala Universitet.; [1981]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.