Immunocytochemical visualization of cathepsin D during oxidative stress

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Författare: Karin Roberg; Linköping.; Linköping.; Linköping.; [1998]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.