Linodlare, väverskor och köpmän : linne som handelsvara och försörjningsmöjlighet i det tidiga 1800-talets Hälsingland

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.