Characterization of real fractal objects : analysis of the box-counting approach with applications to gas-evaporated aggregates

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.