Visual field as a frame of reference : with special regard to the vertical-horizontal illusion

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

Författare: Teodor M. Künnapas; Stockholms Högskola.; [1959]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.