Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun

Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.