Att äga pi : praxisnära studier av lärarstudenters arbete med geometrilaborationer

Sammanfattning: Not available.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.