Åkerns omfattning vid 1600-talets mitt enligt de geometriska jordeböckerna : kulturgeografiska metodstudier tillämpade på Västmanlands län

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)