Numerical investigations of the distributions of the longest excursions in tied down simple random walks and brownian bridges

Detta är en avhandling från Stockholm : Matematik

Författare: Andreas Lindell; Kth.; [2000]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.