Some non-abelian coverings of the projective line branched at three points ; Hurwitz stacks and moduli of G-curves

Författare: Björn Selander; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.