Interval cancers, positive predictive value for malignance and other early quality indicators in mammographic screening for breast cancer

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.