Conjugate addition reactions with monoorganocopper compounds/iodotrimethylsilane and the application in [3,3] Claisen rearrangements

Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.