Sverige i Jerusalem och Betlehem : Svenska Jerusalemsföreningen 1900-1948

Detta är en avhandling från Uppsala : Svenska institutet för missionsforskning

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.