"En natur för män att grubbla i". Individualitet och officialitet i varbergskolonins landskapsmåleri

Detta är en avhandling från University of Gothenburg

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)