Spatial population dynamics of the black tinder fungus beetle, Bolitophagus reticulatus : (Coleoptera: Tenebrionidae)

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.