Tankeförsök om särskilda näringars särskilda idkande, vid kongl. högskolan i Upsala under ... Anders Berchs inseende framgifvet såsom en läroöfning till allmänt ompröfvande af Gustaf Westbeck Upplänninge, uti den större carolinska lärosalen den XI junii M

Detta är en avhandling från Tryckt i Upsala

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)