A spectrophotometric investigation of luminosity criteria for early-type stars

Detta är en avhandling från Stockholm ; : Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.