Varumärket som kontraktsföremål

Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

Sammanfattning: Varumärken kan vara föremål för kontraktuella dispositioner av olika slag. I avhandlingen studeras varumärkesrätten i ett kontraktsrättsligt sammanhang. Undersökningsföremålet befinner sig således i skärningspunkten mellan varumärkes- och kontraktsrätten. Studien lyfter fram vissa centrala egenskaper i varumärkesrättens skyddsföremål och illustrerar hur dessa kan påverka kontraktsrättsliga bedömningar. Det är följaktligen en undersökning av vilken betydelse varumärkesrättens innehåll har för parternas förpliktelser, till exempel vid konstruktionen av utfyllande kontraktsrättsliga normer. I studien behandlas tre typer av kontrakt där varumärken förekommer. Kontraktstyperna är överlåtelse-, licens- och samexistensavtal. Särskilt diskuteras frågor om kontraktsbrott och omständigheter i samband med avtalens upphörande.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.