Small molecule diffusion in spherulitic polyethylene : experimental results and simulations

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.