Die Entstehungsbedingungen der hydratischen Verbindungen im System CaO-Al2O3H2O (flüssig) und die Hydratisierung der Anhydrokalziumaluminate

Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedt

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.