Odarion septuagesimum secundum Anacreonticorum, quod ... praeside Mag. Johanne Tranér, professore regio, pastore Sudercopiensium, pro gradu philosophico p. p. Broderus Canutus Bellander Vestmanno-Dalekarlus. stip. Terser. In Auditorio Gust. die XV Junii M

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)