Försök till en parallelism mellan de religiösa kulternas och den bildande konstens historiska utveckling. Afhandling, som med vidtberömda philosophiska facultetens tillstånd till offentlig granskning framställes af Gunnar Wennerberg ... och Pehr Lithner a

Detta är en avhandling från Upsala, Wahlström & C

Författare: Gunnar Wennerberg; Uppsala Universitet.; [1846]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)