On fundamental measurement in psychology

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

Författare: Gunnar Goude; Stockholms Universitet.; [1962]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.