Politik med andra medel : en antropologisk betraktelse av rättens politiska och ideologiska förhållanden

Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.