Vancomycin resistant enterococci in Swedish broilers : emergence, epidemiology and elimination

Författare: Oskar Nilsson; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.