Att värdera tillgångar : Verkligt värde inom skogs- och fastighetsbranschen

Detta är en avhandling från Göteborg : BAS

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.