Om försvarslösa personers behandling, enligt kongl. förordningen den 29 junii 1833. Academisk afhandling, hvilkens första del, ... till offentlig granskning framställes af Pehr Erik Bergfalk ... och C. Abr. Carl Bruncrona nob. Westm. Dalecarl. stip. Helmf

Detta är en avhandling från Upsala, Palmblad & c. 1833

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)