Servicekvalitet inom evenemangsturism : en studie av två svenska turistattraktioner

Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

Författare: Ossian Stiernstrand; [1997]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.