Quantum chemical calculations of non-linear optical absorption

Detta är en avhandling från Stockholm : Kemi

Författare: Peter Cronstrand; Kth.; [2002]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.