Refleksivitet og kritik. Socialkonstruktionistiske subjektpostitioner

Detta är en avhandling från Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.