Att se och tänka med ritual: kontrakterande ritualer i de isländska släktsagorna

Detta är en avhandling från General History and Anthropology of Religions

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I avhandlingen utvecklas en begreppsapparat som syftar till att utvidga vetenskapens möjligheter att studera människors formaliserade praktik i såväl religiösa som profana sammanhang. Begreppet ritual blir en term att se och tänka med. Författaren applicerar sin begreppsapparat på de medeltida isländska släktsagorna där skapandet av allianser mellan personer är ett viktigt tema, och att till exempel svära eder, ge gåvor och bekräfta överenskommelser med handslag har en central roll.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.