Healthy Satiety Effects of Paleolithic diet on Satiety and Risk factors for Cardiovascular disease

Detta är en avhandling från Division of Family Medicine Department of Clinical Sciences Lund University Sweden

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar skiljer sig mycket mellan olika jordbruksbaserade samhällen, medan de praktiskt taget saknas helt bland samhällen som inte är baserade på jordbruk, såsom jägar- och samlarsamhällen. När man letar efter livsstilsfaktorer som skulle kunna gynna uppkomsten av kardiovaskulära sjukdomar verkar det därför logiskt att fokusera på livsstilen i samhällen baserade på jordbruk och hur denna skiljer sig från livsstilen i samhällen utan jordbruk. Målet med denna avhandling var att jämföra effekten av jägar- och samlarkost (även kallad paleolitisk kost) med kost baserad på jordbruk avseende förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar. Delarbete I granskar belägg från epidemiologi och evolutionsbiologi för en möjlig otillräcklig anpassning hos människan av mättnadshormonet leptin till en kost baserad på jordbruk. Vi fann att leptinresistens hypotetiskt kan vara ett tecken på otillräcklig anpassning till spannmål som stapelföda, och att lektiner skulle kunna vara en beståndsdel i spannmål med tillräckliga egenskaper för att orsaka leptinresistens. Leptinresistens är kopplat till hjärt-kärlsjukdom och flertalet feta människor med höga leptinnivåer och dålig effekt av leptinbehandling antas vara leptinresistenta. I delarbete II studerades långtidseffekter av paleolitisk kost jämförd med en spannmålsbaserad kost avseende risk faktorer för hjärt-kärlsjukdom hos tamsvin. Vi fann att paleolitisk kost medförde högre insulinkänslighet, lägre C-reaktivt protein (CRP) och lägre blodtryck jämfört med en spannmålsbaserad kost. Delarbete III och IV studerade effekter av paleolitisk kost i jämförelse med en Medelhavsliknande kost avseende risk faktorer för hjärt-kärlsjukdom, mättnad och leptin hos individer med kranskärlssjukdom och som dessutom hade antingen nedsatt glukostolerans (nedsatt förmåga att omsätta kostens kolhydrater) eller diabetes typ 2. Delarbete III visade att en paleolitisk kost förbättrade glukostoleransen mer än en Medelhavsliknande kost, och delarbete IV visade att en paleolitisk kost var mer mättande per kalori än en Medelhavsliknande kost. Sammanfattningsvis visade studierna gynnsamma effekter av en paleolitisk kost på riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom och mättnad.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)