The autoantigen H,K-ATPase in atrophic corpus gastritis

Författare: Jing-yie Ma; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.