Evaluating the Swedish Dignity Care Intervention within municipality healthcare : for older persons with palliative care needs

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.