The Physical Foundation of the Patterning of Physical Action Verbs : A Study of Chinese Verbs

Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Den fysiska grunden för fysiska aktionsverb

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.