Förtätade bilder : filmens närbilder i historisk och teoretisk belysning

Detta är en avhandling från Stockholm : Aura

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.