Folkskolans sekularisering 1895-1909 : upplösning av det administrativa sambandet mellan folkskola och kyrka i Sverige

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.