Från kungligt galleri till nationellt museum : Aktörer, praktik och argument i svensk konstmuseal diskurs ca 1814 – 1845

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.