Inte samma lika. Identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk stadsdel

Detta är en avhandling från B. Östlings bokförl. Symposion, 2003

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.