Arbetssituation och livskvalitet hos svårt rörelsehindrade personer

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Richard Stensman; Uppsala Universitet.; [1985]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.