Research on recovery of polluted lakes : phytoplankton and environmental factors in Lake Boren and Lake Uttran before and after nutrient reduction

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.