Large-scale prediction of protein subcellular localization : sequence-based methods and applications

Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.