Svenska västkustfiskarna : studier i en yrkesgrupps näringsliv och sociala kultur

Detta är en avhandling från Göteborg : Svenska västkustfiskarnas centralförbund

Författare: Olof Hasslöf; Stockholms Högskola.; [1949]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.