Problemlösning och analys av rika matematiska problem

Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

Författare: Eva Taflin; Högskolan Dalarna.; [2003]

Nyckelord: MATEMATIK; MATHEMATICS;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.