Epidemiology in planning for health : with special reference to regional epidemiology and the use of health registers

Detta är en avhandling från Umeå University, Umeå

Författare: Måns Rosén; Umeå Universitet.; [1987]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.