Rektors pedagogiska ledarskap. En studie om förutsättningar, realisering och förmåga Pedagogical Leadership of the School Principal. A study about conditions, realizations, and efficacy

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.