Studies of ß2-microgrolulin in human serum urine and amniotic fluid

Författare: Lars Wibell; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.