The structure of knowing : Existential trust as an epistemological category

Detta är en avhandling från Uppsala : Swedish Science Press

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.